appALTER / Nakl. ALTER, s.r.o.

appALTER / Nakl. ALTER, s.r.o.

com.back2flash.ealter

appALTER / Nakl. ALTER, s.r.o. .apk file info

 • App Version: 3.7.4 (38 )
 • Updated Date: 2020-06-02
 • Apk Size: 21.5 MB
 • App Developer:Code Creator, s.r.o.
 • Malware Check: TRUSTED
 • Android Version: 4.4 and up
 • App Package: com.back2flash.ealter
 • Support: Click

Description of appALTER / Nakl. ALTER, s.r.o.

Digitální knihovna appALTER je čtečka, v níž lze spouštět učebnice Nakladatelství ALTER na tabletech. App-učebnice odpovídají rozsahem i strukturou tištěným titulům. Vybrané tituly navíc obsahují interaktivní prvky. App-učebnice jsou vhodné pro školní výuku i domácí přípravu žáků.

Funkce aplikace:
- intuitivní uživatelsky příjemné ovládání
- snadná orientace v publikaci
- přehledné listování a aktivní obsah
- rychlý zoom
- pamatování rozečtené kapitoly/strany

Další funkce u vybraných titulů:
- doplňování vynechávek z nabídky
- dopisování odpovědí
- vyhodnocování správnosti řešení (zpětná vazba)
- provádění oprav chybných řešení
- písničky a mluvené texty
- obrazové a textové přílohy

Knihovna appALTER:
- stahování dostupných publikací ze serveru
- třídění publikací podle klíčových slov
- sekce Moje knihy
Digital library appALTER the reader, which can run ALTER textbook publishing on tablets. App-textbooks correspond to the extent and structure of printed titles. Selected titles also contain interactive elements. App-textbooks are suitable for school teaching and pupils' homework.

Application features:
 - Intuitive user-friendly operation
 - Easy orientation in a publication
 - Easy browsing and active content
 - Zooming
 - Remembering your reading chapters / pages

Further functions for selected films:
 - Supplementing omissions from the menu
 - Correspondence responses
 - Evaluating the correctness of the solution (feedback)
 - The repair of wrong solutions
 - Songs and spoken texts
 - Image and text attachments

Library appALTER:
 - Download publications available from the server
 - Sorting books by keywords
 - My Books


What's New?!

In appALTER / Nakl. ALTER, s.r.o. 3.7.4

Přidán detail publikace.

Oprava chyb a další drobná vylepšení.

Other Versions

App Permissions

 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
User rates for appALTER / Nakl. ALTER, s.r.o.

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 Comments