Quản lý chất lượng an toàn

Quản lý chất lượng an toàn

com.ecphn
2020-09-14 v 26.0 0 Communication by VNITTech TRUSTED

Quản lý chất lượng an toàn .apk file info

 • App Version: 26.0 (26 )
 • Updated Date: 2020-09-14
 • Apk Size: 34.35 MB
 • App Developer:VNITTech
 • Malware Check: TRUSTED
 • Android Version: 4.1.x and up
 • App Package: com.ecphn
 • Support: Click

Description of Quản lý chất lượng an toàn

EVN HANOI: Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
Nâng cao chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng theo hướng ngày càng hiện đại hóa là mục tiêu của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI). Trong đó, công nghệ thông tin được xem như là một giải pháp quan trọng để mang lại những đột phá mới.

Minh bạch, hiện đại hóa công tác ghi chỉ số công tơ

Ghi chỉ số công tơ là một trong những công việc thường xuyên của các công ty Điện lực, có liên quan trực tiếp đến khách hàng. Vì vậy, EVN HANOI xác định đây là khâu đầu tiên phải nâng cấp, đổi mới bằng cách áp dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ.

Cụ thể, EVN HANOI đã và đang áp dụng đồng bộ công nghệ ghi chỉ số công tơ bằng máy tính bảng cho các đơn vị trên toàn địa bàn đảm bảo tính chính xác cao, khả năng lưu trữ tốt. Đây cũng được xem là giải pháp giúp các khâu quản lý có thể giám sát công việc của nhân viên ghi chỉ số công tơ, thông qua việc cài đặt định vị từ xa (GPS) trên máy tính bảng.

Ngoài ra, công nghệ thông tin cũng đã được đầu tư đồng bộ trong toàn Tổng công ty và 29 đơn vị trực thuộc, giúp các đơn vị triển khai thuận lợi rất nhiều các giải pháp như: Xây dựng công cụ để khách hàng có thể tra cứu lịch ghi chỉ số công tơ trên trang web evnhanoi.com.vn đối với khu vực và từng khách hàng; chỉ đạo các công ty điện lực niêm yết công khai tại các phòng giao dịch khách hàng, các khu vực dân cư, trên trang web để khách hàng tiện theo dõi và giám sát; triển khai dịch vụ chăm sóc khách hàng qua tin nhắn SMS miễn phí trong vòng 24h kể từ ngày ghi chỉ số đối với những khách hàng đã đăng ký số điện thoại sử dụng dịch vụ này.
EVN HANOI: Application of information technology to improve the quality of customer service
Improving the quality of business and customer service towards increasingly modernization is the goal of Hanoi City Power Corporation (EVN HANOI). In particular, information technology is considered as an important solution to bring new breakthroughs.

Transparent, modernizing the work of recording meter readings

Recording meter readings is one of the regular jobs of Power companies, directly related to customers. Therefore, EVN HANOI determines that this is the first stage that must be upgraded and renovated by applying the advances of science and technology.

Specifically, EVN HANOI has been synchronously applying the technology of recording meter readings by tablets to units across the locality to ensure high accuracy and good storage capacity. This is also considered as a solution for managers to monitor the work of employees recording meter readings, through the installation of remote positioning (GPS) on the tablet.

In addition, information technology has also been invested synchronously throughout the Corporation and 29 attached units, enabling units to facilitate many solutions such as: Building tools so customers can Look up the meter recording schedule on the evnhanoi.com.vn website for the region and each customer; direct electricity companies to post publicly at customer transaction offices, residential areas, on websites for customers to monitor and supervise; Deploy customer service via free SMS within 24 hours from the index date for customers who have registered phone numbers using this service.


What's New?!

In Quản lý chất lượng an toàn 26.0

Cải tiến giao diện

Nâng cao hiệu năng

App Permissions

 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.CAMERA
 • android.permission.DOWNLOAD_WITHOUT_NOTIFICATION
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.READ_APP_BADGE
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
 • android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT
 • com.android.vending.CHECK_LICENSE
 • com.ecphn.permission.C2D_MESSAGE
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT
 • com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE
 • com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
 • com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE
 • com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
 • com.sec.android.provider.badge.permission.READ
 • com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE
 • com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE
 • com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE
 • me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ
 • me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE
User rates for Quản lý chất lượng an toàn

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 CommentsTop Today APK

+ Browse more...