Mindfulness for Barn : Meditasjon og nærvær

Mindfulness for Barn : Meditasjon og nærvær

dk.mindfulapp.mindfulnessforbarn

Mindfulness for Barn : Meditasjon og nærvær .apk file info

 • App Version: 1.6 (7 )
 • Updated Date: 2021-01-08
 • Apk Size: 97.75 MB
 • App Developer:Jannik Holgersen
 • Malware Check: TRUSTED
 • Android Version: 4.0.3 and up
 • App Package: dk.mindfulapp.mindfulnessforbarn
 • Support: Click

Description of Mindfulness for Barn : Meditasjon og nærvær

Et fantastisk verktøy til foreldre og skolelærere.

Trening for å styrke evnen til oppmerksomt nærvær.
Appen inneholder guidede mindfulness meditasjonsøvelser for barn og er den første norske appen med meditasjoner for barn.

Vår opprinnelige ide med denne appen er, at barn skal undervises av en utdannet mindfulness lærer og deretter bruke appen til å trene hjemme, og fortrinnsvis med sine foreldre.

Erfaringer fra våre brukere av appen er at øvelsene bidrar til å redusere stress, angst og til og med roe symptomene på ADHD.

Dette får du ut av appen:

◉ Kvalitets meditasjoner for barn, som er lett tilgjengelige og som kan brukes i forlengelse av undervisning i mindfulnes i skoler, instutisjoner og i private undervisninger.

◉ En trening som reduserer stress og angst, utvikler oppmerksomhet, fremmer evnen til følelsesmessig regulering og skaper en følelse av samhørighet, trivsel og velvære.

◉ En app som anbefales av flere danske og amerikanske familieveiledere og barnepsykologer.

◉ En app som brukes på utallige danske og amerikanske skoler allerede i dag.

Mindfulness for barn er barne meditasjoner av god kvalitet, skapt av Psykomotorisk terapeut Pia Holgersen og produsert av apputvikler Jannik Holgersen.

Denne appen tilbyr instruksjoner i trinn for trinn i hvordan man mediterer. Med en beroligende stemme, guides barna enkelt gjennom kroppsscan, visualisering og små pusteøvelser.

Meditasjonene anbefales til aldersgruppen fra fem år og opp, og kan med fordel også brukes av foreldre/voksne.

Appen inneholder:

• Avslappende meditasjoner mellom fire og tolv minutters varighet: « Indre sted», «Sammenheng mellom åndedrett, kropp, tanker og følelser», «Å finne ro» og «Lang kroppsscan til større barn»

• Helt nye godtatt meditasjoner.

• Alle lydinnspillinger er opptatt i høy kvalitet og med profesjonelt utstyr.

• Deilige, beroligende stemme guider meditasjonene i et rolig tempo for å oppnå en total avslappende tilstand i kropp og sinn.

• Særlig utvalgte beroligende lyder i høy kvalitet, opptatt i den bornholmske natur. Disse lydene er særdeles velegnet til å falle til ro og sovne. Både for barn og voksne.

Vil du være med? Last ned appen og få mer ro og nærvær i familien.
A great tool for parents and schoolteachers.

Exercise to strengthen the ability of mindfulness.
App contains guided mindfulness meditation exercises for children and is the first Norwegian app with meditations for children.

Our original idea of ​​the app is that children should be taught by a trained mindfulness teacher and then use it to practice at home, preferably with their parents.

Experiences from our users of the app is that the exercises helps to reduce stress, anxiety and even calm the symptoms of ADHD.

This gets you out of the app:

◉ Quality meditations for children, which are easily accessible and can be used as an extension of teaching in mindfulnes in schools, instutisjoner and in private lessons.

◉ An exercise that reduces stress and anxiety, develops attention, promotes the ability to emotional regulation and creating a sense of togetherness, enjoyment and relaxation.

◉ An app recommended by several Danish and American family counselors and child psychologists.

◉ An app used on countless Danish and American schools already today.

Mindfulness for children are children meditations of good quality, created by Psychomotor therapist Pia Holgersen and produced by application developer Jannik Holgersen.

This app offers instructions step by step in how to meditate. With a soothing voice guides the children easily through the body scan, visualization and small breathing exercises.

Meditations are recommended for the age group of five years and up, and can advantageously also be used by parents / adults.

The app contains:

• Relaxing meditations between four and twelve minutes duration, "Inner City", "Relationship between respiration, body, thoughts and feelings," "To find peace," and "Long body scan for bigger kids"

• Brand new accepted meditations.

• All recordings are busy in high quality and with professional equipment.

• Delicious, soothing voice guides meditations at a leisurely pace to achieve a total relaxation state of body and mind.

• Especially selected soothing sounds in high quality, busy in the Bornholm nature. These noises are particularly suited to come to rest and sleep. For both children and adults.

Do you want to join? Download the app and get more rest and presence in the family.


What's New?!

In Mindfulness for Barn : Meditasjon og nærvær 1.6

Takk for at du bruker vår app. Denne nye oppdateringen inneholder følgende:

 • Startup bug

• Personvern policy (GDPR)

• Android Oreo V 8.1.0-kompatibel

• Mindre korrigeringer

• Alle meditasjoner er nå innebygd i appen

Fortell oss hva du synes om vår app: [email protected]

Connect: @MindfulFamilyApp

Other Versions

App Permissions

 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
 • android.permission.USE_FINGERPRINT
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
User rates for Mindfulness for Barn : Meditasjon og nærvær

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 CommentsTop Today APK

+ Browse more...