فرهنگ لغت معین - لغت نامه فارسی معین (کامل)‎

فرهنگ لغت معین - لغت نامه فارسی معین (کامل)‎

com.miroslove.farhangefarsimoien

فرهنگ لغت معین - لغت نامه فارسی معین (کامل)‎ .apk file info

 • App Version: 6 (6 )
 • Updated Date: 2021-01-19
 • Apk Size: 11.92 MB
 • App Developer:sistemi avanzati1
 • Malware Check: TRUSTED
 • Android Version: 4.2.x and up
 • App Package: com.miroslove.farhangefarsimoien
 • Support: Click

Description of فرهنگ لغت معین - لغت نامه فارسی معین (کامل)‎

لغت نامه
فرهنگ لغت، لغت نامه یا فرهنگنامه کتابی است که در آن معانی واژه های یک زبان معین با توضیحات مربوط به ریشه شان، تلفظ شان، یا اطلاعات دیگر مربوط به آنها به ترتیب حروف الفبای همان زبان گردآوری می شوند. واژه نامه به فهرست واژه هایی در در انتهای کتاب ها می آیند گفته می شود که معادل واژه glossary در زبان انگلیسی است.

فرهنگ فارسی معین
فرهنگ معین یکی از فرهنگ‌های مهم واژگان فارسی است. نویسنده این فرهنگ دکتر محمد معین بوده و ناشر آن انتشارات امیرکبیر است. این فرهنگنامه اولین بار در سال ۱۳۵۰ پس از فوت دکتر محمد معین با همت مرحوم دکتر جعفر شهیدی چاپ گردید. فرهنگ معین در شش جلد تدوین شده و بارها در ایران به چاپ رسیده‌است. فرهنگ (متوسط) معین شامل ۳ بخش لغات، ترکیبات خارجی و اعلام آن است که هرکدام از این ۳ بخش دارای مشخصاتی است که فهرست‌وار به شرح زیر می‌باشد:
1. بخش لغات شامل (مواد، املاء، تلفظ، اصل و ریشه، دستور، معانی و مفاهیم، شواهد و امثله، مترادف و متضاد، توضیح، لغات مصوب فرهنگستان)
2. بخش ترکیبات خارجی شامل (مواد املاء، تلفظ، اصل و ریشه، دستور، معانی و شرح اعلام، شواهد، توضیح، تواریخ، نامهای مصوب فرهنگستان) است. به‌طور کلی با استفاده از فرهنگ معین می‌توان اطلاعاتی از واژگان و اصطلاحات فارسی (ایرانی، عربی، ترکی، مغولی، هندی و واژگان زبان‌های اروپایی مستعمل در فارسی) اعم از فصیح و عامیانه پی برد، و از تلفظ، معرفت بر ریشه و وجه اشتقاق و ترکیبات و ترکیبات کلمات آگاهی یافت.
dictionary
A dictionary, dictionary or dictionary is a book in which the meanings of a given language language with their root descriptions, pronunciation, or other information relating to them are collected in alphabetical order of the same language. The glossary comes in the list of words at the end of the book, which is said to be equivalent to the word glossary in English.

Farsi Dictionary
Definitive culture is one of the most important cultures of Persian vocabulary. The author of this culture is Dr. Mohammad Moein and is the publisher of Amir Kabir's publications. This journal was first published in 1350 after the death of Dr. Mohammad Moein in the death of Dr. Jafar Shahidi. A certain culture has been published in six volumes and has been published several times in Iran. Certain medium (average) includes 3 parts of vocabulary, external combinations, and declares that each of these 3 sections has the characteristics that the list is as follows:
1. The vocabulary section (material, dictation, pronunciation, origin and source, command, meanings and concepts, evidence, etc., synonyms and antonyms, explanation, words adopted by the Academy)
2. The external combinations component (dictionaries, pronunciation, origin and roots, orders, meanings and descriptions of declarations, evidence, explanations, chapters, titles approved by the Academy). In general, using a certain culture, we can find information from Persian words (Persian, Arabic, Turkish, Mongolian, Hindi, and the vocabulary of the European languages ​​used in Persian) in Persian and Arabic, and from pronunciation, knowledge of the root and cause of derivation And the compounds and combinations of words became aware.


What's New?!

In فرهنگ لغت معین - لغت نامه فارسی معین (کامل)‎ 6

بهبود عملکرد و سرعت برنامه

برطرف شدن ایرادات برنامه

Other Versions

App Permissions

 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.FOREGROUND_SERVICE
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
User rates for فرهنگ لغت معین - لغت نامه فارسی معین (کامل)‎

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 Comments