Moja ciąża z eDziecko.pl - porady i wiedza w ciąży

Moja ciąża z eDziecko.pl - porady i wiedza w ciąży

pl.edziecko.moja_ciaza
2020-10-04 v 2.0.16 0 Medical by AGORA SA TRUSTED

Moja ciąża z eDziecko.pl - porady i wiedza w ciąży .apk file info

 • App Version: 2.0.16 (20016 )
 • Updated Date: 2020-10-04
 • Apk Size: 12.97 MB
 • App Developer:AGORA SA
 • Malware Check: TRUSTED
 • Android Version: 4.1.x and up
 • App Package: pl.edziecko.moja_ciaza
 • Support: Click

Description of Moja ciąża z eDziecko.pl - porady i wiedza w ciąży

"Aplikacja „Moja ciąża” przeprowadzi Cię przez niezwykły czas ciąży: od pierwszych dni aż do porodu. Tydzień po tygodniu, we wszystkich trzech trymestrach możesz na nią liczyć. Zawiera praktyczne porady ciążowe, filmy, zdjęcia i funkcje pomagające na bieżąco obserwować rozwój Twojego dziecka. Dowiesz się o czym świadczą sygnały wysyłane przez Twój organizm w trakcie ciąży. Przyjemny interfejs sprawi, że korzystanie z aplikacji będzie naprawdę łatwe i przyjemne.

Opiekunem merytorycznym aplikacji „Moja ciąża” jest ginekolog-położnik, dr Grzegorz Południewski, który wraz z nami odpowie na wszystkie pytania i pomoże rozwikłać ciążowe problemy.

W aplikacji Moja Ciąża znajdziesz wiele przydatnych funkcji:

KALENDARZ CIĄŻY
Obserwuj jak rośnie dziecko w kolejnych tygodniach ciąży. Oglądaj zdjęcia i filmy, z których możesz dowiedzieć się jakie zmiany Cię czekają i czego powinnaś się spodziewać. Sprawdź aktualny tydzień ciąży i zapisz wyznaczony termin porodu.
KALKULATOR WAGI
Możesz kontrolować swoją wagę, która ma ścisły związek z prawidłowym rozwojem płodu. Kalkulator pozwoli Ci też przewidzieć jak się będzie zmieniała Twoja waga w nadchodzących tygodniach ciąży.
ORGANIZER
Pomoże Ci w zapamiętaniu wszystkich ważnych spraw, m.in. wizyt lekarskich, badań i planowanych zakupów. Podpowie też jak skompletować torbę do porodu i wyprawkę dla dziecka. W kategorii PLAN DNIA znajdziesz SKLEP z proponowanymi przez nas artykułami ciążowymi.
IMIENNIK
Znajdziesz w nim listę imion, która pozwoli wybrać to jedno, właściwe. Możesz również przeglądać rankingi, dodawać imiona do ulubionych i sprawdzać daty imienin.
OFFLINE
Moja Ciąża działa również w trybie offline. Nadal poinformujemy Cię o ważnych sprawach związanych z ciążą.

Prezentowane w aplikacji Moja Ciąża treści, w tym treści pochodzące od specjalistów z zakresu medycyny mają charakter edukacyjny i nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Niezależnie od zapoznania się z tymi treściami, sugerujemy bezpośrednią konsultację z lekarzem."
"Application" My pregnancy "takes you through the unusual time of pregnancy: from the early days up to the birth. Week after week, all three trimesters you can count on it. It contains practical advice on pregnancy, videos, photos and features to help keep an eye on your child's development . You will learn as evidenced by signals sent by your body during pregnancy. a pleasant interface make use of the application will be really easy and fun.

Guardian substantive application "My pregnancy" is a gynecologist-obstetrician, Dr. Gregory Południewski, who together with us to answer all questions and help solve the problems of pregnancy.

In My Pregnancy app you will find many useful features:

PREGNANCY CALENDAR
Watch as your child grows in the coming weeks of pregnancy. See photos and videos, which you can find out what changes await you and what you should expect. Check the current week of pregnancy and childbirth save the deadline.
WEIGHT CALCULATOR
You can control your weight, which has a close relationship with the normal development of the fetus. The calculator will allow you to predict how it will change your weight in the coming weeks pregnant.
ORGANIZER
It will help you to remember all the important issues, including medical visits, tests and planned purchases. Also will tell how to assemble a bag of birth and layette for the baby. In the category SCHEDULE SHOP you will find the articles proposed by us ciążowymi.
NAMESAKE
Inside you'll find a list of names, which will choose the one competent. You can also view rankings, add names to favorites and name-checked the date.
ONLINE
My Pregnancy also works offline. We continue to inform you about important matters related to pregnancy.

Presented in the My Pregnancy app content, including content originating from specialists in the field of medicine they are educational in nature and can not replace direct contact with the doctor. Regardless of acquainted with the content, we suggest that direct consultation with a doctor. "


What's New?!

In Moja ciąża z eDziecko.pl - porady i wiedza w ciąży 2.0.16

Drobne poprawki.

Other Versions

App Permissions

 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.GET_ACCOUNTS
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • pl.edziecko.moja_ciaza.permission.C2D_MESSAGE
User rates for Moja ciąża z eDziecko.pl - porady i wiedza w ciąży

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 Comments