PeoPay mPOS

PeoPay mPOS

softax.pekao.mpos
2020-11-03 v 2.03 0 Finance by Bank Pekao SA TRUSTED

PeoPay mPOS .apk file info

 • App Version: 2.03 (140203 )
 • Updated Date: 2020-11-03
 • Apk Size: 4.79 MB
 • App Developer:Bank Pekao SA
 • Malware Check: TRUSTED
 • Android Version: 4.0.1 and up
 • App Package: softax.pekao.mpos
 • Support: Click

Description of PeoPay mPOS

PeoPay mPOS jest bezpłatną aplikacją Banku Pekao S.A. przeznaczoną dla przedsiębiorców do przyjmowania płatności mobilnych w telefonach komórkowych.

Aplikacja PeoPay mPOS umożliwia akceptację płatności bezgotówkowych za pomocą kodów QR wyświetlanych w telefonie:
• wpisujesz kwotę,
• zbliżasz swój telefon do telefonu Klienta,
• Klient skanuje kod QR i już zapłacone!

Jeśli Twój telefon oraz telefon Klienta posiada funkcję NFC, płatności mogą być przyjmowane także zbliżeniowo.

Możesz, ale nie musisz być Klientem Banku Pekao S.A. Do korzystania z aplikacji wystarczy smartfon w dowolnej sieci komórkowej.

PeoPay mPOS to szereg korzyści:
• płatności mogą być przyjmowane w każdym miejscu – Twój terminal jest w telefonie,
• łatwa i intuicyjna obsługa,
• brak opłat za zainstalowanie i korzystanie z aplikacji,
• niskie koszty - nie ponosisz dodatkowych opłat za dzierżawę terminala,
• niskie prowizje od płatności mobilnych PeoPay, szczególnie w porównaniu do płatności kartami,
• Twoje pieniądze są zawsze bezpieczne, nawet w przypadku zgubienia telefonu – zabezpieczenie stanowi poufny, ustalony przez Ciebie numer służący do logowania do aplikacji.

Chcesz akceptować transakcje PeoPay?
Zainstaluj aplikację PeoPay mPOS na swoim smartfonie i przyjmuj płatności szybko, łatwo i wygodnie.

Więcej informacji, regulamin oraz warunki korzystania na http://peopay.pl/biznes.html
PeoPay MPOS is a free application Bank Pekao SA designed for entrepreneurs to accept mobile payments in cell phones.

PeoPay MPOS application allows acceptance of cashless payments via QR codes on your phone:
• enter the amount
• approaching your phone to your customer,
• The customer scans the QR code and already paid!

If your phone and call the customer has the function of NFC, payment may be accepted as contactlessly.

You can, but do not have to be a customer of Bank Pekao SA To use, you simply smartphone in any mobile network.

PeoPay MPOS a number of benefits:
• Payments can be taken anywhere - your terminal is on the phone,
• Easy and intuitive,
• No charge for the installation and use of applications,
• Low cost - you do not pay additional fees for the lease of the terminal,
• Low commissions PeoPay mobile payments, especially compared to credit cards,
• Your money is always safe, even if you lose your phone - security is a sensitive, determined by the number you used to login to the application.

you want to accept transactions PeoPay
Install PeoPay MPOS on your smartphone and accept payments quickly, easily and conveniently.

For more information, rules and terms of use for http://peopay.pl/biznes.html


What's New?!

In PeoPay mPOS 2.03

1. Dostosowanie do obsługi najnowszej wersji aplikacji płatniczej PeoPay.

2. Drobne poprawki i optymalizacja działania aplikacji.

Other Versions

App Permissions

 • android.permission.BLUETOOTH
 • android.permission.BLUETOOTH_ADMIN
 • android.permission.CALL_PHONE
 • android.permission.CAMERA
 • android.permission.FLASHLIGHT
 • android.permission.GET_ACCOUNTS
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.NFC
 • android.permission.READ_CONTACTS
 • android.permission.READ_PHONE_STATE
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • softax.pekao.mpos.permission.C2D_MESSAGE
User rates for PeoPay mPOS

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 Comments