Телефонски именик

Телефонски именик

com.mkt.phoneBook

Телефонски именик .apk file info

 • App Version: 1.0 (2 )
 • Updated Date: 2014-04-24
 • Apk Size: 329.87 KB
 • App Developer:Makedonski Telekom AD Skopje
 • Malware Check: TRUSTED
 • Android Version: 1.6 and up
 • App Package: com.mkt.phoneBook
 • Support: Click

Description of Телефонски именик

Телефонскиот именик на Македонски Телеком овозможува пребарување:

- по име, презиме и адреса на приватни лица

- по име, дејност и адреса на правни лица

- по телефонски број

Освен тоа, нуди пребарување по меѓународни кодови на сите држави, како и приказ на сите повикувачки кодови во Македонија.

Именикот ги содржи само податоците на корисници фиксни линии на Македонски Телеком АД - Скопје.

************

Telefonskiot imenik na Makedonski Telekom ovozmozhuva prebaruvanje:

- po ime, prezime i adresa na privatni lica

- po ime, dejnost i adresa na pravni lica

- po telefonski broj

Osven toa, nudi prebaruvanje po megjunarodni kodovi na site drzhavi, kako i prikaz na site povikuvachki kodovi vo Makedonija.

Imenikot gi sodrzhi samo podatocite na korisnici fiksni linii na Makedonski Telekom AD - Skopje.

************

Phone book (white pages) of Makedonski Telekom provides search by:

- name, surname and address of residents

- name, industry and address of legal entities

- phone number

Besides that, the application offers search through the database of all international codes and city codes in Macedonia.

The phone book contains only data for fix (land) lines of Makedonski Telekom AD - Skopje.


What's New?!

In Телефонски именик 1.0

Other Versions

App Permissions

 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.CALL_PHONE
 • android.permission.GET_ACCOUNTS
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.READ_CONTACTS
 • android.permission.WRITE_CONTACTS
User rates for Телефонски именик

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 Comments