RATOWNIK KPP: Aktualne testy i materiały

RATOWNIK KPP: Aktualne testy i materiały

com.centrumratownictwa.testykpp

RATOWNIK KPP: Aktualne testy i materiały .apk file info

 • App Version: 1.1.2 (2034 )
 • Updated Date: 2021-11-10
 • Apk Size: 16.86 MB
 • App Developer:Centrum Ratownictwa
 • Malware Check: TRUSTED
 • Android Version: 4.1.x and up
 • App Package: com.centrumratownictwa.testykpp
 • Support: Click

Description of RATOWNIK KPP: Aktualne testy i materiały

„RATOWNIK KPP: Aktualne testy KPP i materiały” to jedyna aplikacja zawierająca pełną i stale aktualizowaną bazę pytań testowych do egzaminu na RATOWNIKA. Baza pytań jest zgodna z aktualizacją CEM z dn. 21.01.2020. Oprócz Testów KPP, które stanowią główną funkcjonalność aplikacji uzyskujesz w niej dostęp do kursów e-learningowych przygotowanych przez zespół składający się z kilkudziesięciu lekarzy specjalistów, ratowników medycznych oraz specjalistów z różnych dziedzin ratownictwa, a poprzez RescueNet.AI dostęp do sieci ratowników oraz lokalizator defibrylatora AED znajdującego się najbliżej Twojej lokalizacji, z możliwością nawigacji do miejsca, w którym jest umieszczony.

Bez względu na organizację i firmę szkolącą, dzięki naszej aplikacji możesz on-line sprawdzić swoją wiedzę i przygotować się do egzaminu kończącego kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Każdy zestaw egzaminacyjny zawiera 30 pytań, wybranych losowo spośród 250 zamieszczonych na stronie Centrum Egzaminów Medycznych CEM.

„RATOWNIK KPP: aktualne testy KPP” zweryfikowane zostały przez Egzaminatorów Centrum Ratownictwa, czyli zespół doświadczonych lekarzy oraz ratowników medycznych na co dzień realizujących setki szkoleń KPP oraz pierwszej pomocy. Aplikacja składa się z dwóch modułów – NAUKA i EGZAMIN. W module NAUKA zostały zamieszczone pytania wraz ze wskazanymi prawidłowymi odpowiedziami, natomiast w module EGZAMIN to Twoim zadaniem jest wskazanie odpowiedzi. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi zostanie potwierdzone podświetleniem jej na zielono, natomiast w przypadku popełnienia błędu Twoja odpowiedź zostanie podświetlona na czerwono, a dodatkowo prawidłowa podświetli się na zielono. Wynik egzaminu zostanie uznany za pozytywny, jeśli 90% Twoich odpowiedzi będzie prawidłowych, czyli odpowiesz poprawnie na 27 pytań.

Skorzystaj z metody, dzięki której już ponad 7 tysięcy kursantów Centrum Ratownictwa zdobyło tytuł RATOWNIKA!

Drogi Użytkowniku, jeśli nasza aplikacja jest dla Ciebie przydatna, podziel się swoją opinią.
Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji [email protected]
"KPP RESCUE: Current KPP tests and materials" is the only application containing a full and constantly updated database of test questions for the RESCUE exam. The database of questions is consistent with the CEM update of 21/01/2020. In addition to KPP Tests, which are the main functionality of the application, you get access to e-learning courses prepared by a team consisting of dozens of specialist doctors, paramedics and specialists in various fields of rescue, and through RescueNet.AI access to the network of rescuers and the AED defibrillator locator closest to your location, with the ability to navigate to the place where it is located.

Regardless of the organization and training company, thanks to our application you can check your knowledge online and prepare for the final exam of the Qualified First Aid course. Each exam set contains 30 questions, selected randomly from 250 on the CEM Medical Exam Center website.

"KPP RESCUE: current KPP tests" were verified by Examiners of the Rescue Center, i.e. a team of experienced doctors and paramedics who carry out hundreds of KPP trainings and first aid on a daily basis. The application consists of two modules - LEARNING and EXAM. In the LEARNING module there are questions with the correct answers indicated, while in the EXAM module it is your task to indicate the answer. Giving the correct answer will be confirmed by highlighting it in green, while if you make a mistake your answer will be highlighted in red, and in addition the correct one will highlight in green. The result of the exam will be considered positive if 90% of your answers are correct, i.e. you will answer 27 questions correctly.

Use the method thanks to which over 7,000 students of the Rescue Center have won the RESCUE title!

Dear User, if our application is useful to you, share your opinion.
If you have any questions or concerns, we are at your disposal [email protected]


What's New?!

In RATOWNIK KPP: Aktualne testy i materiały 1.1.2

App Permissions

 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
User rates for RATOWNIK KPP: Aktualne testy i materiały

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 Comments