Slovní Mistr PRO - Česká Slovní Hra

Slovní Mistr PRO - Česká Slovní Hra

air.com.littlebigplay.hry.premium.slovnimistr

Slovní Mistr PRO - Česká Slovní Hra .apk file info

  • App Version: 1 (1000000 )
  • Updated Date: 2020-11-21
  • Apk Size: 11.76 MB
  • App Developer:LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
  • Malware Check: TRUSTED
  • Android Version: 4.0.1 and up
  • App Package: air.com.littlebigplay.hry.premium.slovnimistr
  • Support: Click

Description of Slovní Mistr PRO - Česká Slovní Hra

Jen jeden se může stát opravdovým českým Slovním Mistrem, budeš to právě ty? Kolik českých slov dokážeš vytvořit z 10 písmenek? Vyzvi ostatní hráče a zkus se dostat do TOP20!

PROČ STAHOVAT:

✓ Hra Slovní Mistr je vytvořena pro všechny fanoušky slovních her a výzev
✓ Zahrnuto více než 500 000 českých slov
✓ Slovní Mistr je plně v češtině a hledají se česká slova
✓ 3 herní módy
✓ Na konci každé hry můžeš odeslat svoje body a podívat se, jestli ses dostal to TOP20
✓ Žádné otravné reklamy ani nákupy v aplikaci

HERNÍ MÓDY

✓ Výzva - 75 sekund časový limit + extra sekundy za každé 4+ pismenná slova
✓ Rychlovka - Hraješ 120 sekund
✓ Relax - hrej bez limitu

BODOVÁNÍ:

+body Za Každé Slovo
+50 Za Každé Páté Slovo
+75 Za Použití Všech Písmen
+75 Každé Slovo s 5 Písmeny
+100 Každé Slovo s 6 Písmeny
+150 Za Použití Všech Písmenek Jako První Písmenko
+200 Slova se 7 Písmenky
+300 Slova s 8+ Písmenky

JAK HRÁT:

✓ Snaž se vytvořit co nejvíce jedinečných českých slov z 10 písmenek na obrazovce a sbírej různé slovní bonusy. Prosím navštivte sekci JAK HRÁT pro více informací.

DATABÁZE SLOV:

Hra obsahuje přes 500 000 českých slov, ale vzhledem k rozáhlosti jazyka českého nejsme schopni zahrnout všechna slova. Pokud najdete nějaké slovo, které hra nerozezná, prosím dejte nám vědět a slovo přidáme.

Děkujeme, že jste si vybrali naši hru Slovní Mistr a přejeme Vám příjemnou zábavu!
Only one can become a true Czech Word Master, is it you? How many Czech words can you make out of 10 letters? Challenge other players and try to get to TOP20!

WHY DOWNLOAD:

Ní Word Master is created for all fans of word games and challenges
✓ More than 500,000 Czech words included
Istr Word Master is fully in Czech and Czech words are searched for
✓ 3 game modes
✓ At the end of each game you can post your points and see if you got the TOP20
✓ No annoying ads or purchases in the app

GAMES

Va Challenge - 75 seconds time limit + extra seconds for every 4+ letter words
Ka Quickie - You play 120 seconds
- Relax - play without limits

SCORING:

+ Points For Every Word
+50 For Every Fifth Word
+75 Using All Letters
+75 Each Word with 5 Letters
+100 Each Word with 6 Letters
+150 Using All Letters As First Letter
+200 Words with 7 Letters
+300 Words with 8+ Letters

HOW TO PLAY:

Se Try to create as many unique Czech words as possible from 10 letters on the screen and collect various word bonuses. Please visit HOW TO PLAY for more information.

Words DATABASE:

The game contains over 500,000 Czech words, but due to the expansiveness of the Czech language, we are unable to include all the words. If you find a word that the game doesn't recognize, please let us know and we'll add the word.

Thank you for choosing our Word Master game and wish you fun!


What's New?!

In Slovní Mistr PRO - Česká Slovní Hra 1

* Dokážeš se stát novým českým Slovním Mistrem?

Other Versions

App Permissions

  • android.permission.INTERNET
  • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
User rates for Slovní Mistr PRO - Česká Slovní Hra

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 CommentsTop Today APK

+ Browse more...