Slovní Puzzle PRO - Česká Slovní Hra

Slovní Puzzle PRO - Česká Slovní Hra

air.com.littlebigplay.hry.premium.slovnipuzzle

Slovní Puzzle PRO - Česká Slovní Hra .apk file info

  • App Version: 1 (1000000 )
  • Updated Date: 2020-11-21
  • Apk Size: 11.46 MB
  • App Developer:LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
  • Malware Check: TRUSTED
  • Android Version: 4.0.1 and up
  • App Package: air.com.littlebigplay.hry.premium.slovnipuzzle
  • Support: Click

Description of Slovní Puzzle PRO - Česká Slovní Hra

Kolik slov najdeš a bodů nahraješ v naší originální české hře Slovní Puzzle?

✓ Slovní Puzzle je plně v češtině.
✓ Žádné otravné reklamy ani nákupy v aplikaci.
✓ Česká hra vytvořena českými vývojáři.
✓ Můžeš hrát offline nebo online, pokud chceš odeslat svoje body.
✓ 3 herní módy.
✓ Přes 500 tisíc českých slov.
✓ Mezinárodní tabulka, kde můžeš porovnat svoje body s ostatními lidmi.
✓ Jednoduchá ale chytlavá a originální slovní hra ke stažení zdarma

Jak hrát:

✓ Poklepej na skupinku 3 a více symbolů stejné barvy k jejich odstranění. Z odkrytých písmenek tvoř česká slova s alespoň 3 písmenky. Odešli své slovo k získání nových symbolů. K dispozici máš 3 jokery pro případ, že nelze už odstranit skupinku 3 nebo více symbolů.

Herní módy:

✓ Časovka - hraješ 3 minuty
✓ 25 Slov - můžeš vytvořit 25 slov
✓ Relax - hrej bez limitů

Databáze slov:

✓ Hra obsahuje přes 500 tisíc českých slov, ale vzhledem k rozáhlosti jazyka českého nejsme schopni zahrnout všechna slova. Pokud najdete nějaké slovo, které hra nerozezná, prosím dejte nám vědět a slovo přidáme. Tak jako u ostatních slovních her, Slovní Puzzle neuznává jména jako platná slova.

Pokud se bude hra líbit, budeme přidávat další funkce a herní módy!

Pokud máte jakýkoli nápad nebo komentář, tak nám prosím dejte vědět na náš email [email protected]

Moc děkujeme a přejeme příjemnou zábavu!

Podpora:

✓ Email: [email protected]
✓ Facebook: https://www.facebook.com/littlebigplay/
How many words will you find and points in our original Czech Word Puzzle?

Puzzle Word Puzzle is fully in Czech.
✓ No annoying ads or purchases in the app.
Hra Czech game created by Czech developers.
✓ You can play offline or online to post your points.
✓ 3 game modes.
✓ Over 500 thousand Czech words.
Tabulka International table where you can compare your points with other people.
Ale Simple but catchy and original free word game download

How to Play:

Na Double-click a group of 3 or more symbols of the same color to remove them. From the uncovered letters form Czech words with at least 3 letters. Send your word to get new symbols. You have 3 jokers in case you can't remove a group of 3 or more symbols.

Game modes:

Ovka Trial - you play 3 minutes
25 Words - You can create 25 words
- Relax - play without limits

Word Database:

✓ The game contains over 500,000 Czech words, but due to the expansiveness of the Czech language, we are unable to include all the words. If you find a word that the game doesn't recognize, please let us know and we'll add the word. As with other word games, Word Puzzle does not recognize names as valid words.

If you like the game, we will add more features and game modes!

If you have any idea or comment, please let us know at our email [email protected]

Thank you very much and have fun!

Support:

✓ Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/littlebigplay/


What's New?!

In Slovní Puzzle PRO - Česká Slovní Hra 1

* Kolik slov najdeš? Dokážeš se dostat do TOP20?

Other Versions

App Permissions

  • android.permission.INTERNET
  • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
User rates for Slovní Puzzle PRO - Česká Slovní Hra

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 CommentsTop Today APK

+ Browse more...