Slovní Šampion - Česká Slovní Hra (verze zdarma)

Slovní Šampion - Česká Slovní Hra (verze zdarma)

air.com.littlebigplay.hry.zdarma.slovnisampion

Slovní Šampion - Česká Slovní Hra (verze zdarma) .apk file info

 • App Version: 4.1 (4000001 )
 • Updated Date: 2021-02-23
 • Apk Size: 13.69 MB
 • App Developer:LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
 • Malware Check: TRUSTED
 • Android Version: 2.3 and up
 • App Package: air.com.littlebigplay.hry.zdarma.slovnisampion
 • Support: Click

Description of Slovní Šampion - Česká Slovní Hra (verze zdarma)

Vítejte v naší nové české hře Slovní Šampion - jediné slovní hře která je opravdu fér - všichni hráči hrají se stejnými písmenky a pravidly. Vyzvi ostatní hráče a zkus se dostat do tabulky TOP20 hráčů a dokázat, že právě Ty jsi nový slovní šampion!

PROČ STAHOVAT:

✓ Slovní Šampion je plně v češtině a hledají se česká slova
✓ Zdarma ke stažení
✓ Zahrnuto více než 500 000 českých slov
✓ Slovní Šampion je vytvořena pro všechny fanoušky slovních her a výzev!
✓ Hrej jak dlouho chceš bez časového limitu
✓ Na konci každé hry můžeš odeslat svoje body a podívat se na body ostatních lidí
✓ Všichni hrají za stejných podmínek, ale Šampion může být jen jeden!

JAK HRÁT:

Vyber si 1 z 5 herních desek a zkus dosáhnout co nejlepšího bodového ohodnocení skládáním českých slov (slova s alespoň 3 písmenky). Jednoduše přejeď prstem po sousedních písmenkách jakýmkoli směrem k vytvoření slova. Pokud slovo existuje, ukáží se v horní části (vedle tvého slova) body. Ve hře se nacházejí také bonusová písmenka, která násobí (2x/3x) body za slova. Bonusová písmenka se mohou kombinovat! Až nebudeš moct nalézt žádné další slova, ukonči hru klepnutím na X vlevo nahoře a odešli svoje body! (Tip: poklepáním na bílou horní lištu (během hry) si můžete změnit barvu pozadí)

DATABÁZE SLOV:

Hra obsahuje více než 500 000 českých slov, ale vzhledem k rozsáhlosti jazyka českého nejsme schopni zahrnout všechna slova. Pokud najdete nějaké slovo, které hra nerozezná, prosím dejte nám vědět a slovo přidáme.

Děkujeme, že jste si vybrali naši hru Slovní Šampion a přejeme Vám příjemnou zábavu!

ODKAZY:

✓ Naše další české hry: Naše České Hry
✓ Náš Facebook: LittleBigPlay na Facebooku
✓ Náš Instagram: LittleBigPlay na Instagramu
Welcome to our new Czech game Word Champion - the only word game that is really fair - all players play with the same letters and rules. Challenge other players and try to get to the table of TOP20 players and prove that you are the new word champion!

WHY DOWNLOAD:

✓ The Word Champion is fully in Czech and Czech words are searched
✓ Free download
✓ More than 500,000 Czech words included
✓ Word Champion is created for all fans of word games and challenges!
✓ Play as long as you want without time limit
✓ At the end of each game, you can submit your points and look at other people's points
✓ They all play under the same conditions, but the Champion can only be one!

HOW TO PLAY:

Choose 1 of 5 game boards and try to achieve the best possible score by composing Czech words (words with at least 3 letters). Simply swipe your finger on adjacent letters in any direction to form a word. If a word exists, points will appear at the top (next to your word). There are also bonus letters in the game that multiply (2x / 3x) points by words. Bonus letters can be combined! When you can't find any more words, end the game by tapping the X at the top left and submit your points! (Tip: you can change the background color by tapping the white top bar (during the game))

WORD DATABASE:

The game contains more than 500,000 Czech words, but due to the extent of the Czech language, we are not able to include all the words. If you find a word that the game does not recognize, please let us know and we will add the word.

Thank you for choosing our game Word Champion and we wish you a lot of fun!

LINKS:

✓ Our other Czech games: Our Czech Games
✓ Our Facebook: LittleBigPlay on Facebook
✓ Our Instagram: LittleBigPlay on Instagram


What's New?!

In Slovní Šampion - Česká Slovní Hra (verze zdarma) 4.1

* Podpora 64-bit zařízení a API 29

* Nová ikonka

* Lepší výkon

* Odstraněna nadbytečná oprávnění

* Drobné chyby odstraněny

Other Versions

App Permissions

 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • com.android.vending.BILLING
User rates for Slovní Šampion - Česká Slovní Hra (verze zdarma)

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 CommentsTop Today APK

+ Browse more...