Slovohra PRO - Česká Slovní Hra

Slovohra PRO - Česká Slovní Hra

air.com.littlebigplay.premium.hry.slovohra

Slovohra PRO - Česká Slovní Hra .apk file info

  • App Version: 1 (1000000 )
  • Updated Date: 2020-11-21
  • Apk Size: 11.68 MB
  • App Developer:LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
  • Malware Check: TRUSTED
  • Android Version: 4.0.1 and up
  • App Package: air.com.littlebigplay.premium.hry.slovohra
  • Support: Click

Description of Slovohra PRO - Česká Slovní Hra

Kolik českých slov najdeš v naší nové originální slovní puzzle hře Slovohra?

Slovohra je originální slovní hra kombinující 2 herní žánry - puzzle hru a slovní hru. Hra obsahuje 3 herní módy, více než 500 000 tisíc českých slov a spousta zábavy pro všechny věkové kategorie!

Proč stahovat?

✓ Slovohra je plně v češtině.
✓ Žádné otravné reklamy ani nákupy v aplikaci
✓ Hra obsahuje víc než 500 000 českých slov.
✓ Česká hra vytvořena českými vývojáři.
✓ Můžeš hrát offline nebo online, pokud chceš odeslat svoje body.
✓ 4 herní módy.
✓ Mezinárodní tabulka, kde můžeš porovnat svoje body s ostatními lidmi.
✓ Jednoduchá ale chytlavá a originální slovní hra pro celou rodinu.

Jak hrát:

✓ Přejeď prstem po sousedních symbolech stejného typu jakýmkoli směrem. Z odkrytých písmenek tvoř česká slova s alespoň 3 písmenky. Odešli své slovo k získání nových symbolů. Sbírej extra bonusy k dosažení nejlepšího skore!

Herní módy:

✓ Klasika - hraješ 3 minuty
✓ 30 Kol - hraješ 30 kol bez časového limitu
✓ Výzva - pokud odstraníš alespoň 5 symbolů, dostaneš nové symboly
✓ Relax - hrej bez limitů

Databáze slov:

✓ Hra obsahuje přes 500 tisíc českých slov, ale vzhledem k rozáhlosti jazyka českého nejsme schopni zahrnout všechna slova. Pokud najdete nějaké slovo, které hra nerozezná, prosím dejte nám vědět a slovo přidáme. Děkujeme za pochopení.

Pokud se bude hra líbit, budeme přidávat další funkce a herní módy!

Pokud máte jakýkoli nápad nebo komentář, tak nám prosím dejte vědět na náš email [email protected]

Moc děkujeme a přejeme příjemnou zábavu!

Podpora:

✓ Email: [email protected]
✓ Facebook: https://www.facebook.com/littlebigplay/
How many Czech words will you find in our new original word puzzle game Slovohra?

Slovohra is an original word game combining 2 game genres - puzzle game and word game. The game features 3 game modes, over 500,000 thousand Czech words and lots of fun for all ages!

Why Download?

Oh Slovohra is fully in Czech.
✓ No annoying ads or purchases in the app
✓ The game contains more than 500,000 Czech words.
Hra Czech game created by Czech developers.
✓ You can play offline or online to post your points.
✓ 4 game modes.
Tabulka International table where you can compare your points with other people.
Ale Simple but catchy and original word game for the whole family.

How to Play:

Ď Swipe your finger on adjacent symbols of the same type in any direction. From the uncovered letters form Czech words with at least 3 letters. Send your word to get new symbols. Collect extra bonuses to achieve the best score!

Game modes:

Ika Classic - you play 3 minutes
Kol 30 Wheels - You play 30 laps without a time limit
Va Challenge - if you remove at least 5 symbols, you will get new symbols
- Relax - play without limits

Word Database:

✓ The game contains over 500 thousand Czech words, but due to the extent of the Czech language, we are unable to include all the words. If you find a word that the game doesn't recognize, please let us know and we'll add the word. Thank you for your understanding.

If you like the game, we will add more features and game modes!

If you have any idea or comment, please let us know at our email [email protected]

Thank you very much and have fun!

Support:

✓ Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/littlebigplay/


What's New?!

In Slovohra PRO - Česká Slovní Hra 1

* Kolik slov najdeš v naší originální slovní hře Slovo Hra?

Other Versions

App Permissions

  • android.permission.INTERNET
  • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
User rates for Slovohra PRO - Česká Slovní Hra

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 CommentsTop Today APK

+ Browse more...