Türk Ceza Kanunu

Türk Ceza Kanunu

com.nevrayazilim.nevramevzuattck
2021-03-03 v 4.0 0 Business by Nevra Yazılım TRUSTED

Türk Ceza Kanunu .apk file info

 • App Version: 4.0 (66 )
 • Updated Date: 2021-03-03
 • Apk Size: 21.57 MB
 • App Developer:Nevra Yazılım
 • Malware Check: TRUSTED
 • Android Version: 4.4 and up
 • App Package: com.nevrayazilim.nevramevzuattck
 • Support: Click

Description of Türk Ceza Kanunu

Türk Ceza Kanunu Maddeleri Liste ve Detaylı görünüm olarak uygulamada yer almaktadır.

- Kanun maddeleri ile ilgili içtihatlara ve madde gerekçelerini okuyabilirsiniz.
- İlgili mevzuat bölümünde kanun ile ilgili yönetmelik ve mevzuatları okuyabilirsiniz.
- Madde numarasına yazarak maddeye ulaşabilirsiniz.
- Kanun içeriğinde kelime arayabilirsiniz.
- İnternet bağlantısı olmadan kullanabilirsiniz

Reklamsız kullanmak için üye olabilirsiniz.

İlgili Mevzuat içeriği :
- Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hk. Kanun
- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hk.K
- Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu
- Çocuk Koruma Kanunu
- Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
- Kabahatler Kanunu
- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun
- Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hk. Kanun
- Terörle Mücadele Kanunu
- Türk Ceza Kanunun Yürürlük ve Uygulanma Şekli Hk. Kanun
- Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hk. Kanun
- Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun
- Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hk. Kanun

-Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
-5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

-OlağanÜstü Hal Kapsamında çıkarılan KHK lar
The Turkish Penal Code Articles are included in the application as a list and detailed view.

- You can read the jurisprudence and the justifications of the law articles.
- You can read the laws and regulations in the relevant legislation section.
- You can reach the item by writing on the item number.
- You can search for words in the content of the law.
- You can use it without internet connection

You can subscribe to use it without ads.

Relevant Legislation content:
- About Firearms, Knives and Other Tools. Law
- Execution of Penalties and Security Measures
- International Judicial Cooperation Law in Criminal Matters
- Child Protection Law
- Probation Services Law
- Law of Misdemeanors
- Anti-Smuggling Law
- Law on Prevention of Laundering Proceeds of Crime
- About Compensation of Damages Arising From Terror and Fight Against Terrorism. Law
- Anti-Terror Law
- About the Enforcement and Application of the Turkish Penal Code. Law
- About the Prevention and Control of the Harms of Tobacco Products. Law
- Law on Narcotic Drugs
- About the Control of Drugs. Law

-Separation to Open Penal Execution Institutions Regulation
-Regulation on Paying Bonuses to Informants and Seizers According to the Anti-Smuggling Law No. 5607

Decrees issued within the Scope of the Extraordinary State


What's New?!

In Türk Ceza Kanunu 4.0

Uygulama Arayüzü yenilendi

App Permissions

 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • com.android.vending.BILLING
User rates for Türk Ceza Kanunu

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 CommentsTop Today APK

+ Browse more...