VATO Operation - Ứng dụng điều hành

VATO Operation - Ứng dụng điều hành

vn.vato.taxioperation
2020-11-17 v 1.0.13 0 Maps & Navigation by VATO EC TRUSTED

VATO Operation - Ứng dụng điều hành .apk file info

 • App Version: 1.0.13 (20200245 )
 • Updated Date: 2020-11-17
 • Apk Size: 18.23 MB
 • App Developer:VATO EC
 • Malware Check: TRUSTED
 • Android Version: 5.0 and up
 • App Package: vn.vato.taxioperation
 • Support: Click

Description of VATO Operation - Ứng dụng điều hành

FUTA Taxi Operation
Ứng dụng điều hành dành cho đối tác FUTA Taxi, hỗ trợ các đối tác Taxi, Đại lý liên kết, Express giúp tạo, quản lý, điều phối nhóm tài xế và phát chuyến đi/gửi hàng phục vụ cho nhu cầu của khách hàng.

* Ứng dụng gồm các chức năng sau* :
- Quản lý đội nhóm tài xế, điểm tiếp thị.
- Quản lý, phát cuốc, điều phối các tài xế xếp tài ở điểm tiếp thị, đại lý, kho bãi gửi nhận hàng hoá.
- Xem báo cáo hiệu suất công việc, doanh thu.
FUTA Taxi Operation
Operator application for FUTA Taxi partners, supporting Taxi partners, Affiliates, Express to create, manage, coordinate groups of drivers and deliver trips / shipments to serve customers' needs .

* The application includes the following functions *:
- Team management of drivers, marketing point.
- Manage, deliver and coordinate drivers to arrange drivers at marketing points, agents, and warehouses to receive goods.
- View reports on work performance, revenue.


What's New?!

In VATO Operation - Ứng dụng điều hành 1.0.13

Bản cập nhật này bao gồm các tính năng:

- Tính năng đại lý phát cuốc

- Phát cuốc chuyến đi đồng hồ cho tài xế xếp tài

VATO Operation - Ứng dụng điều hành dành cho đối tác VATO

App Permissions

 • android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.CALL_PHONE
 • android.permission.CAMERA
 • android.permission.GET_TASKS
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS
 • android.permission.READ_CONTACTS
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
 • android.permission.RECORD_AUDIO
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
 • com.google.android.gms.permission.ACTIVITY_RECOGNITION
 • com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES
User rates for VATO Operation - Ứng dụng điều hành

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 Comments