Vitacam

Vitacam

com.xm.csee.vitacam
2020-10-04 v 1.7.5 0 Tools by itvplusnet TRUSTED

Vitacam .apk file info

 • App Version: 1.7.5 (175 )
 • Updated Date: 2020-10-04
 • Apk Size: 43.28 MB
 • App Developer:itvplusnet
 • Malware Check: TRUSTED
 • Android Version: 5.0 and up
 • App Package: com.xm.csee.vitacam
 • Support: Click

Description of Vitacam

Ứng dụng Vitacam Camera để theo dõi và giám sát camera Vitacam trên điện thoại, xem nhiều camera cùng màn hình, có thể xem lại, quản lý, chia sẻ cho người khác... phần mềm tiếng Việt... chi tiết tại www.vitacam.vn
Vitacam Camera application to monitor and monitor Vitacam camera on the phone, view multiple cameras and monitors, can review, manage, share to others ... Vietnamese software ... details at www .vitacam.vn


What's New?!

In Vitacam 1.7.5

Hướng dẫn kết nối camera bằng tiếng Việt

Other Versions

App Permissions

 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.BLUETOOTH
 • android.permission.BLUETOOTH_ADMIN
 • android.permission.CAMERA
 • android.permission.CHANGE_CONFIGURATION
 • android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE
 • android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE
 • android.permission.CHANGE_WIFI_STATE
 • android.permission.DISABLE_KEYGUARD
 • android.permission.FLASHLIGHT
 • android.permission.FOREGROUND_SERVICE
 • android.permission.GET_TASKS
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES
 • android.permission.MANAGE_ACCOUNTS
 • android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS
 • android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.READ_LOGS
 • android.permission.READ_PHONE_STATE
 • android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
 • android.permission.RECORD_AUDIO
 • android.permission.RECORD_VIDEO
 • android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.WRITE_SETTINGS
 • android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS
 • com.example.permission.RECEIVE_MY_BROADCAST
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
 • com.meizu.flyme.push.permission.RECEIVE
User rates for Vitacam

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 Comments